Käbbo Vaxboa
 Historia  Tillverkning  Produkter  Kontakt  Huvudsidan  Käbbo Vaxboa
Tillverkning
Så här tillverkas ett vaxljus

  1. Vi smälter samman vax och grankåda i ett stort kar.
  2. Därefter drar vi en ljusveke genom blandningen och genom hålskivan. Vi börjar med det minsta hålet först och fortsätter med de större varefter ljuset blir tjockare.
Veken dras 15 gånger från ena trumman till den andra, dvs totalt 30 gånger.
  3. Till sist viker vi ljuset till en färdig rulle som innehåller 6 meter och vaxljuset är färdigt.